David Möller, VDC-strateg, Stockholms stad/Sweco

David Möller, VDC-strateg, Stockholms stad/Sweco

Biografi

David Möller är VDC-strateg åt Stockholms stad i projekt Slussen sedan 2013. I rollen som VDC-strateg i Slussen ingår att, i samverkan med övriga parter, hitta effektiva arbetssätt i projektets hela livscykel, från planering till förvaltning. Det inkluderar användandet av modeller istället för ritningar. David har 15 års erfarenhet i branschen och har ansvarat för digitaliseringsfrågor i flera stora och komplexa projekt, bland annat Nya Karolinska Solna samt Utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.