Lars Harrie, professor, Lunds universitet

Biografi

Lars Harrie är professor i geomatik vid Lunds universitet. Han forskar och undervisar inom teoretiska och tekniska aspekter av geografiska informationsbehandling. Under senare år har han forskat inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, och var bl.a. en av grundarna till det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.