Anders Gustavsson, gruppledare Kart- och GIS-gruppen, Karlstads kommun

Biografi

Anders Gustavsson jobbar som gruppledare för Kart- och GIS-gruppen i Karlstads kommun. Han har även rollen som objektledare i Origosamverkan, vilket innebär att han ansvarar för förvaltningen av Origo som är en plattform för webbkartor.