Anders Rydén, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

Anders Rydén, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

Biografi

Anders Rydén jobbar på Enheten för Innovation på Lantmäteriet, och har länge arbetat med utvecklingen av verksamheter i kombination med digitaliseringens möjligheter. Han har 29 års erfarenhet inom ett flertal roller inom både verksamhet och IT, både inom offentlig förvaltning och privata näringslivet. Den största delen har Anders tillbringat som chef, ledare, chefsarkitekt och strateg på Lantmäteriet.