Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

Biografi

Anders Sjelvgren är generaldirektör på Boverket sedan den 1 juli 2017. Han har en bred erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn, både inom myndighet och näringsliv, och har tidigare arbetat i olika chefspositioner på bland annat Rise och Boverket.