Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare, Sweco Architects och delprojektledare inom DigSam, Smart Built Environment

Biografi

Andreas Huss arbetar som konsult inom tidiga skeden av stadsbyggnadsutveckling, från den regionala till den lokala skalan och säkerställer att den smarta staden är den hållbara staden. Andreas arbetar med långsiktig hållbar planering och speciellt hur man kan använda ekosystemtjänster, landskap, rekreation och grön/blå infrastruktur inom analys, strategi och urban planering. Ett av de senare projekten har varit att definiera den grön/blå infrastrukturen för en ny stad för 3 miljoner invånare i Kina.