Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

Biografi

Anette Scheibe Lorentzi är sedan april 2014 stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Stadsbyggnadskontorets uppgift är att ansvara för planeringen i Stockholm, både för nya bostäder, ett attraktivt företagsklimat och goda möjligheter för rekreation och fritid. Anette Scheibe Lorentzi har en lång bakgrund inom stadsplanering, stadsutveckling och infrastrukturutveckling. I sin tidigare roll som länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Stockholm arbetade hon för att främja ett ökat bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i regionen. Hon var före det också ansvarig för bostadsmålet om 20 000 nya bostäder 2002-2006 samt har varit chef för trafikplaneringen i Stockholm. Under åren som VD för Stiftelsen Electrum och Kista Science City, arbetade hon även med näringslivsfrämjande åtgärder, bland annat för att underlätta tillkomsten av nya tillväxtföretag i regionen. Anette Scheibe Lorentzi är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, samt har en examen i vetenskapsjournalistik från Stockholms universitet.