Ann Eriksson, Kartografiska Sällskapet

Ann Eriksson, Kartografiska Sällskapet

Biografi

Ann Eriksson är ordförande för Kartografiska Sällskapet. Hon har i många år arbetat i ledande befattningar i koncernbolag som inom offentlig sektor. Sedan år 2010 är hon VD på Statens Bostadsomvandling AB. Sbo skapar samhällvärde för samhället, kommunen och individen genom att investera i större ombyggnationer av äldre fastigheter. Fokus är på att tillskapa fler hållbara bostäder för seniorer. Sbo är ett samverkansintrument mellan stat och kommun som stödjer bostads-, äldre- och landsbygdspolitiken.

Moderator

Den 20 mars modererar Ann passen i spåret Landsbygdens hållbara utveckling