KEYNOTE Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)