KEYNOTE Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Biografi

Anna Eriksson är sedan 1 september generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna har arbetat drygt 10 år med utveckling och digitalisering inom offentlig sektor och speciellt inom samhällsbyggnadsprocessen som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Innan Lantmäteriet arbetade Anna med telekom och IT hos bland annat Tele2 och ICA.