Anna Nilsson Ehle, ordförande, Vinnova

Biografi

Anna Nilsson-Ehle är civilingenjör från Chalmers. Hon arbetade inom Volvo-koncernen i tjugo år och hade då ett flertal ledande positioner som chef för 240-bolaget, stabschef och chef Komplett Bil. 1999 tillträdde hon som VD för Universeum i Göteborg som invigdes 2001. Åren 2006 till 2017 var Anna Nilsson-Ehle föreståndare för SAFER – ett nationellt forskningscenter för fordons- och trafiksäkerhet. Hon har varit engagerad i ett flertal europeiska och globala samarbetsprojekt och har lång erfarenhet av styrelsearbete i bolag och myndigheter.