Anna Otmalm, chef för Miljöanalysavdelningen, Naturvårdsverket

Biografi

Anna Otmalm är ansvarig för Naturvårdsverkets uppdrag inom regeringens satsning Digitalt först -smartare miljöinformation, och för den övergripande utvecklingen av nya arbetssätt och digitala lösningar inom miljöområdet.