Annika Hovberg, avdelningschef Digitalisering och verksamhetsutveckling, Norrköpings kommun

Annika Hovberg, avdelningschef Digitalisering och verksamhetsutveckling, Norrköpings kommun

Biografi

Annika Hovberg är avdelningschef för Digitalisering och verksamhetsutveckling på Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun.