Anton Westholm, Sekreterare, QGIS Sverige

Biografi

Anton Westholm är en av grundarna av QGIS Sverige och är sekreterare och ledamot i styrelsen. Han har en bakgrund inom geografisk analys i ett antal Skånska kommuner samt Region Skåne och arbetar idag som GIT-konsult på Sweco Position Malmö. Anton är särskilt intresserad av skärningspunkten mellan verktyg, organisation och teoretisk metod.