Axel Bronder, Cloud Solution Engineer, Oracle

Biografi

Axel Bronder är engagerad i uppgraderingar av samhället genom digital transformation och nya tekniker. Han är civilingenjör från KTH med bakgrund inom GIS & BIM och jobbar idag som Cloud Solution Engineer på Oracle.