Beatrice Buskas, jurist, Boverket

Biografi

Beatrice Buskas är jurist på Boverkets enhet för plan- och bygg. Hon jobbar främst med frågor kring detaljplaner. Senaste året har hon fokuserat på relationen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen och då främst miljöbedömningar i detaljplaneprocessen. Från och med hösten 2018 är det framförallt föreskrifter om digitala detaljplaner som gäller.