Bengt Falemo, verksamhetschef, Länsstyrelserna och Geodatarådet 

Bengt Falemo, verksamhetschef, Länsstyrelserna och Geodatarådet 

Biografi

Bengt Falemo ärverksamhetschef vid Länsstyrelsen Värmland och ledamot i Geodatarådet. Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata. Bengt har tidigare erfarenhet från näringsliv, statsrådsberedningen och riksdagen.