Birgitta Olofsson, FoU-chef, Tyréns AB

Biografi

Birgitta har i 35 år arbetat som konsult med inom samhällsbyggnad med vatten, miljö och infrastruktur, de senaste 10 åren som FoU-chef på Tyréns. Birgitta arbetar för såväl företagets som branschens utveckling och är bland annat styrelseledamot i Johanneberg Science Park i Göteborg, Kompetenscentrum Drizzle/Dagvatten vid Luleå Tekniska Universitet och Smart Built Environment med IQ Samhällsbyggnad som programvärd. Hon är civilingenjör Samhällsbyggnad, Luleå Tekniska Högskola 1982 och hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet 2015.