Carl Ståhle, expert digital fastighetsutveckling, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Biografi

Carl Ståhle är expert inom digital fastighetsutveckling på SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Han kommer närmast från startup-scenen och har jobbat med samhällsbyggnadssektorn digitalt i större delen av sin karriär. Med sin arkitektbakgrund och arbete med förändringsresor har hans branschkunskap och digitala ledarskap bidraget i digitaliseringsprojekt på både SBAB, Svensk Byggtjänst och Villaägarnas riksförbund. För Carl är samhällsbygget lika mycket ett digitalt projekt som ett mentalt förändringsarbete.