Christian Gullin, specialist och utvecklare inom GIS, Landskrona stad

Christian Gullin, specialist och utvecklare inom GIS, Landskrona stad

Biografi

Christian Gullin arbetar som specialist och utvecklare inom geodata, GIS och system generellt. För tillfället är dataprocessor och 3D centrala begrepp, där fokus ligger på ökad användning av informationen inom stadsbyggnadsprocessen. Christian har 15 års kommunal erfarenhet inom geodata- och GIS-området, nio år av dessa som enhets- och avdelningschef.