David Rehn, utredningsingenjör, Stockholm Vatten och Avfall

Biografi

David Rehn är nyutexaminerad civilingenjör från KTH. Under 2018 har han drivit ett lyckat forskningsprojekt på Stockholm Vatten och Avfall med syfte att använda egenutvecklad AI-teknik för statusbedömning av vatten- och avloppsledningar.