Elisabeth Argus, vd BonaCordi och projektledare för DigSam inom Smart Built Environment

Biografi

Elisabeth Argus är digital strateg inom samhällsbyggnadsområdet, senior adviser och egenföretagare för BonaCordi AB. Elisabeth har genom sina tidigare roller som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun och stadsingenjör i Stockholms stad goda meriter och bred erfarenhet inom geodatabranschen samt kommunernas del i samhällsbyggnadsprocessen. Exempelvis var hon initiativtagare till GIS-samverkan Södertörn 2004, i sin roll som mät- och kartchef i Botkyrka kommun. Elisabeth har varit projektledare för det under 2018 avslutade innovationsprojektet Smartplanering för byggande, inom Smart Built Environment. Hennes nuvarande uppdrag är bland annat att projektleda DigSam- digital samhällsbyggnadsprocess.