Emil Hagman, digital utvecklingsledare, Skanska Sverige AB

Emil Hagman, digital utvecklingsledare, Skanska Sverige AB

Biografi

Genom åren inom samhällsbyggnadssektorn i diverse olika roller – murare, brokonstruktör, certifieringsingenjör, affärsutvecklare – så har Emil Hagman haft ett ständigt återkommande behov att arbeta med utveckling av den aktuella rollen och minska mängden administration.

“Som nybliven digital verksamhetsutvecklingsledare i Skanskas nyetablerade Digitala Hub har jag äntligen fått några rejäla digitaliseringsprojekt att ta tag i – något som potentiellt kan bidra till en större positiv förändring inom hela sektorn.”