Emma Gretzer, stf. gd och chef för samhällsbyggnadsavd., Formas

Biografi

Emma Gretzer är ställföreträdande generaldirektör och chef för samhällsbyggnadsavdelningen på Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling. Emma har arbetat med forskning, innovation och digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet i 15 år. Hon brinner för hållbar utveckling och frågan om hur digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin