Erik Wittmann, IT-strateg och verksamhetsutvecklare, Vellinge kommun

Biografi

Erik Wittmann arbetar idag som IT-strateg och verksamhetsutvecklare i Vellinge kommun och är samtidigt delprojektledare i två arbetspaket i FårJagLov-projektet: Arbetspaket 4, Arkiv, som tittar på vad som ska arkiveras under och efter ett bygglovsärende och delprojekt 6, Digitalisering, som skapar lösningar och förslag (PoCar) till Får Jag Lov, i samverkan med kommuner och leverantörer av kommunnära system.

Erik har erfarenhet från flera branscher och har tidigare arbetat med bland annat stora systemprojekt som projektledare, med förändringsledarskap och som konsult inom flera områden.