Eva Nilsson, förändringsledare, Boverket

Biografi

Eva Nilsson började på Boverket 2017 i innovationsprojektet ”Får Jag Lov?” för att stärka kompetens kring mjukvaruutveckling och agila arbetsmetoder. Leder nu även en del av Boverkets regeringsuppdrag ”Att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen”. Gillar att omsätta strategiska utmaningar till taktik, praktisk handling och resultat, eller helt enkelt att göra omöjliga saker tillsammans med andra – för det går ju faktiskt!