Eva Nord, Geoforum Sverige

Eva Nord, Geoforum Sverige

Biografi

Eva Nord är regional geodatasamordnare på Lantmäteriet vilket innebär att hon har tät kontakt med kommuner och myndigheter då det gäller samverkansfrågor kring geodata och digitalisering. Eva har deltagit i Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först – för en smartare samhällbyggnadsprocess och medverkar nu i kompetenssatsningsuppdraget Workshop för framtiden där samhällsbyggnadschefer och nyckelpersoner i kommunerna ges tillfälle att ta del av och diskutera den senaste utvecklingen inom digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Moderator

Den 20 mars modererar Eva passen i spåret Framtidsscenarier – Var är vi 2030?