Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen

Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen

Biografi

Eva Schelin tillträder den 4 mars som vd för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) som finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. Eva har en lång bakgrund inom forskningsfinansiering med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft, bland annat som vd för IQ Samhällsbyggnad, och tidigare som ansvarig för flera forskningsprogram och satsningar på Vinnova, Trafikverket och Sweco. I sina roller har Eva Schelin bland annat arbetat som regeringens expert inom stadsutveckling, med påverkansarbete gentemot politiken och forskningsmyndigheter, och med kommunikation och samordning av forsknings- och innovationsprogram.