Eva Uggla, regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

Biografi

Eva Uggla är regional geodatasamordnare vid Lantmäteriets division Geodata och har varit en av projektledarna vid genomförandet av projektet ”Geodata för klimatanpassning”, en behovsanalys som Lantmäteriet, SMHI, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland genomfört under hösten 2018. Utöver rollen som regional geodatasamordnare har Eva i uppdrag att representera Lantmäteriet i SMHI:s myndighetsnätverk för klimatanpassning, Rymdstyrelsens myndighetssamverkan Copernicus samt MSB:s arbetsgrupp Naturolyckor.