Frida Hammarlind, planarkitekt Örebro kommun och delprojektledare inom DigSam, Smart Built Environment

Biografi

Frida Hammarlind är teamledare och planarkitekt på detaljplaneenheten i Örebro kommun. Hon har fem års erfarenhet som chef för detaljplaneenheten, och var dessförinnan planarkitekt och planingenjör. Frida är engagerad och inblandad i flera av förvaltningens och kommunens digitaliseringsfrågor i huvudsak kring digital planprocess, digitaliseringsstrategi och AI.