KEYNOTE Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo AB

Biografi

Göran Lindsjö är en internationell AI-rådgivare bosatt i USA som har startat och drivit flera företag inom AI. Göran har tidigare arbetat på Regeringskansliet med styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör på konferenser, universitet och inom företag.