Göran Thimberg, ansvarig SFAM Mark och Avtal, Stockholm Vatten och Avfall

Biografi

Göran Thimberg är ansvarig för markåtkomst och avtalsfrågor i Stockholm Vatten och Avfalls avloppsreningsprojekt. Han har som uppgift att ordna permanent markåtkomst, detaljplaner, skriva genomförandeavtal, vissa tillståndsfrågor och hantera störningar och skador hos tredjeman. Eftersom projektet sträcker sig från Bromma i väster till Henriksdal i öster och bullrar en hel del finns det många parter att hantera. Tidigare var Göran bolagslantmätare under flera år.