Gustav Jansson, universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet

Biografi

Gustav Jansson är doktor i träbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Han bedriver forskning inom informationsflöden för industriellt byggande och undervisar inom virtuellt byggande med fokus på produkt- och processplattformar. Under senare år har Gustav startat upp intressentgruppen BIM Akademin inom BIM Alliance, där han som sammankallande samlat samtliga lärosäten i Sverige för att arbeta fram en gemensam syn på BIM-grunder för utbildning i Sverige.