Helén Rost, expert LiDAR och fotogrammetri, Terratec AB

Biografi

Helén Rost jobbar på Terratec och är expert inom LiDAR och fotogrammetri. Hon har mer än 20 års erfarenhet av insamling av geografisk information från flygburna och bilburna system. Den grundläggande kunskap lades genom utbildning och forskning på KTH, sedan applicerades kunskaperna på behov inom statlig, kommunal och privat verksamhet. Genom att utbilda, sprida information och utveckla nya metoder och produkter försöker hon driva utvecklingen framåt inom området, både i Sverige och internationellt.