Jan G Nilsson, Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Jan G Nilsson, Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Biografi

Jan G Nilsson är, sedan några år tillbaka, ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare. De senaste 25 åren fram till årsskiftet var Jan stadsingenjör i Kalmar kommun. Planfrågor, fastighetsrättsliga frågor men också tekniska frågor inom lantmäteriområdet låg på hans ansvar. Vid årsskiftet gick Jan i pension och arbetar nu som konsult i eget företag.

Moderator

Den 19 mars modererar Jan passen i spåret Smart planering och plangenomförande