Jan Johansson, Chalmers tekniska högskola och RISE Research Institutes of Sweden

Jan Johansson, Chalmers tekniska högskola och RISE Research Institutes of Sweden

Biografi

Jan Johansson har arbetat med rymdbaserad geodetisk mätteknik sedan 1985 och bedriver forskning med syfte att förbättra geodetiska mätmetoder, studera postglacialaförändringar och deras relation till behov avreferenssystem samt klimatövervakning. Jan ansvarar idag för Sveriges Riksmätplatser vid RISE Research institutes of Sweden (f.d. SP) samt forskar och undervisar vid Chalmers tekniska högkskola.