Jan Weidmark, Samhällsbyggarna

Jan Weidmark, Samhällsbyggarna

Biografi

Jan Weidmark är Senior Partner och medgrundare av Newsec, och ordförande i Samhällsbyggarna. Han är utbildad på KTH och har varit verksam i mer än 40 år inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige och Europa. Jan har utvecklat ett antal rådgivnings- och konsultföretag tillsammans med partners under dessa år. Jan är strategisk rådgivare till en mängd fastighetsbolag, institutioner, kommuner och andra investerare.

Moderator

Den 19 mars modererar Jan passen i spåret Förvaltning av fastigheter och anläggningar i förändring