Jenny Carlstedt, Geoforum Sverige

Jenny Carlstedt, Geoforum Sverige

Biografi

Jenny Carlstedt jobbar idag på Lantmäteriet och är ansvarig för arbetet med att ta fram ett koncept för den nationella plattformen för geodata-access. Hon har en mångårig erfarenhet inom GIS och verksamhetsstöd baserade på geodata inom såväl offentlig som privat sektor. Jenny har också god kunskap om framtidens städer och de informationsflöden som kommer finnas där och som också framöver kommer behöva vara en del av den nationella plattformen.

Moderator

Den 19 mars modererar Jenny passen i spåret Strategiska initiativ