Jenny Hylin, geodatasamordnare, Stockholm Vatten och Avfall

Biografi

Jenny Hylin är geodatasamordnare på Stockholm Vatten och Avfall och ansvarar för samordning av förvaltning, utveckling och förbättring av bolagets GIS-objekt. I rollen ingår även visions- och målarbete, att GIS- och geodatatjänster är ett bra stöd i verksamheten genom samarbete inom bolaget och effektiva lösningar. Tidigare jobbade Jenny på Stockholms stadsbyggnadskontor, bland annat med att samordna förvaltning och produktion av stadens översiktskartor.