Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet

Biografi

Jens Holm är vänsterpartist och ordförande i Trafikutskottet. Han var ledamot av Europaparlamentet 2006–2009 och är invald i riksdagen sedan 2010. Efter riksdagsvalet 2018 blev han ordförande i Trafikutskottet, ledamot i EU-nämnden och suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet. Jens har skrivit boken “Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern”.