Jens Rågvall, sektionschef Bild-och höjddata, Lantmäteriet