Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke

Biografi

Jimmy Bengtsson har lång erfarenhet inom byggbranschen med en rad ledande befattningar. Karriären inleddes på Skanska där Jimmy under åren haft många olika roller. Under 8 år var Jimmy VD på Arcona innan Veidekke köpte bolaget. Sedan 2016 har Jimmy varit VD för Veidekke Sverige.