Joel Hernbäck, civilingenjör inom stadsplanering, Spacescape

Joel Hernbäck, civilingenjör inom stadsplanering, Spacescape

Biografi

Joel Hernbäck är civilingenjör och stadsbyggnadsanalytiker på Spacescape och har stor erfarenhet av GIS-modeller för stadsbyggnadsanalys, utbyggnadsstrategi och stråkbildning. Bland annat har han kartlagt bostadsbehovet i Stockholm vilket resulterade i det politiska bostadsmålet på 140 000 bostäder och varit ansvarig för analysarbetet för Oslos cykelstrategi.