Johanna Fröjdenlund, Kartografiska Sällskapet

Johanna Fröjdenlund, Kartografiska Sällskapet

Biografi

Johanna Fröjdenlund arbetar som verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet och fokuserar affärsmodeller och behovsanalys inom Lantmäteriets geodataverksamhet. Johanna har 16 års erfarenhet av att jobba med geodata professionellt och brinner för tillgänlighet, användbarhet och kreativitet i användingen av geodata.

Moderator

Den 19 mars modererar Johanna passen i spåret Data är guld värt