John Hellman, planarkitekt, Helsingborgs stad

Biografi

John Hellman är planarkitekt på Helsingborgs stad som arbetat med allt från storskaliga infrastrukturprojekt till små omvandlingsprojekt. John har sedan 2015 varit involverad i ett flertal digitaliseringsprojekt både på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, nationella projekt som Smart Built Environment (Smart planering för byggande och DigSam), Får Jag Lov? och Digitalt först samt inom Urban Agenda for the EU. På vägen har hans intresse för teknik utvecklats till ett brinnande intresse för digital transformation med tungt fokus på att frigöra tid att lägga på kvalitet, transparens och förankring.