Jonas Nelson, GIS-samordnare, Täby kommun

Biografi

Jonas Nelson är GIS-samordnare på Täby kommun, där han varit verksam de senaste tolv åren i olika roller. Jonas är utbildad civilingenjör i tekniskt lantmäteri från KTH, och har undervisat i GIS och fotogrammetri på KTH i många år innan han började på Täby kommun.