Karin Färnevik, affärschef, Chalmers Professional Education

Karin Färnevik, affärschef, Chalmers Professional Education

Biografi

Karin Färnevik arbetar på Chalmers Professional Education med livslångt lärande genom utbildningar för yrkesverksamma inom samhällsbyggnadsområdet. Karin leder även Smart Built Environments strategiska projekt Kunskapslyft för digitala processer samt Chalmers arbete med att tillgängliggöra kunskap på AI-området genom utveckling av korta kurser i ämnet i ett flexibelt format. Karin kommer att tala om hur omställningen till digitaliserade processer kan göras hållbar.