Karin Neland, geodatasamordnare, Lantmäteriet

Biografi

Karin Neland arbetar som geodatasamordnare på Lantmäteriet sedan ett halvår, främst som projektledare för olika projekt inom Geodatarådets handlingsplan och Lantmäteriets regeringsuppdrag. Hon har bland annat ett tidigare förflutet som konsult inom geodata.