Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare, Kristianstads kommun och ordförande QGIS Sverige

Biografi

Karl-Magnus Jönsson har arbetat med kommunala GIS-frågor under 9 år på Kristianstads kommun. Dessförinnan lika länge på Lunds kommun. Senare tiden med stort intresse för lösningar baserade på open source. Ordförande i QGIS Sverige.