Karljohan Lundin Palmerius, universitetslektor, Linköpings universitet

Biografi

Karljohan har forskat på visualisering och interaktionstekniker i 3D-miljöer, såsom virtuell och förstärkt verklighet, sedan 2001. Han har även arbetat med utveckling av interaktiv programvara för utbildningssyfte, exempelvis immersiv visuohaptisk molekyldockning, interaktion med nanofysisk simulering och drönarstyrning genom förstärkt verklighet på hand-hållen surfplatta. Karljohan leder utvecklingen av visualisering av obemannat flyg (och trafikledningskoncept) i projektet UTM50 visualisering av obemannat flyg.