Katarina Sundberg, kanslichef, Agenda 2030-delegationen

Biografi

Katarina Sundberg arbetar som chef för Agenda 2030-delegationens kansli och med att genomföra agendan i Sverige. Hon har tidigare arbetat i regeringskansliet med frågor gällande bland annat miljö, demokrati och kommunernas utmaningar.